Klatovy - Úhlava o.p.s.

Zabývá se vzdělávací, poradenskou a informační činností se zaměřením na životní prostředí, zemědělství, cestovní ruch a rozvoj venkovské oblasti Pošumaví. Aktuální výzvou je také Společnost 4.0 – nový fenomén spojený s digitalizací ekonomiky.

Podrobné informace o činnosti jsou k dispozici na www.uhlava.cz


Mapa