Pozvánka na otevření kostela u Neznašov

Vážení a milí!

Dívat se na svět z letadla je velmi inspirující. Zvláště když pod námi nejsou mraky a letadlo se pohybuje nad zalesněnou krajinou. Koukal jsem z okénka a napadlo mě, že by bylo pěkné, kdybych uprostřed lesů spatřil siluetu kostela. Takový kostel, který by byl z letadla viditelný, kostel, kde by střechou byla obloha a zdi by tvořily stromy...

 O několik dní později jsem jel kolem husté výsadby japonských topolů, kousek za obcí Neznašovy. Ukázalo se, že ty dva hektary patří mému kamarádovi Michalovi a že opravdu nemá tušení jak s nimi naložit. Nadchnout ho pro představu jakéhosi

 “lesního kostela”, který by byl viditelný z nebe, nebylo vůbec těžké. A tak jsme začali odstraňovat topoly, aby vznikl uprostřed, této těžko proniknutelné výsadby, půdorys kostela o rozměrech 15 x 30 m. 

 Pro předvánoční čas jsme připravili

Betlémské setkání s živým obrazem narození Páně, 

který poprvé zinscenoval svatý František z Assisi 

v italském Grecciu v roce 1223.

 Promluví farář Jan Wirth, andělsky zazpívají Plamínky.

 V neděli 22. prosince ve 20 hodin.

 Landartový lesní kostel najdete za obcí Neznašovy. 

Zaparkovat můžete na louce za posledním stavením vpravo (ve směru od Klatov) nebo na návsi proti penzionu.

Václav Fiala

 

 


Mapa