Multimediální turistický průvodce Peregrinus Silva Bohemica

V rámci projektu „Peregrinus Silva Bohemica“ byl vytvořen multimediální a digitální turistický průvodce podél přeshraničních historických cest v Bavorském lese a na Šumavě, který je určen pro poutníky, turisty a všechny zájemce o historii. Vedoucím partnerem projektu byla Západočeská univerzita v Plzni a dalšími partnery Úhlava, o. p. s., Technische Hochschule Deggendorf.

Poutní a obchodní stezky dávné Šumavy (název “Bavorský les” vznikl v 19. století) se tak na základě nových postupů a vytvořeného multimediálního a digitálního turistického průvodce staly přitažlivějšími pro cestovní ruch.

Vytvořené tematické stezky jsou lokalizovány a vizualizovány na on-line mapovém portálu, který uživatelům umožňuje poznávat novým způsobem kulturní dědictví podél cest na území „Silva Bohemica“. Prostřednictvím funkcí rozšířené reality, jako jsou např. aplikace v chytrých telefonech, je možné poskytnout zájemcům podrobné informace o 3D modelech přímo na místě.

V rámci případové studie byly zpracovány bavorsko-české barokní poutní cesty, na nichž bylo provedeno testování vyvinutých technologií a zpracovaného multimediálního tematického obsahu. Multimediální koncept projektu je doplněn filmovými sekvencemi tematicky zaměřenými na barokní poutní cesty. V rámci projektu byly pro veřejnost uspořádány semináře a komentované prohlídky v terénu, kde byly účastníkům představeny 3D modely a aplikace s tematickým obsahem.

Do portálu Peregrinus Silva Bohemica můžete vstoupit TUDY.