Plánice - Pohoří - místní část města

Pohoří je místní částí města Plánice. Obec Pohoří leží na severozápadním úpatí vrchu Stírka pod kopcem „Hora“ - Pohoří.

Odtud pravděpodobně původně „Podhoří“, později Pohoří. Název obce prošel vývojem od Pohoržuo přes Pohorzi a Pohorž až k současnému Pohoří. První zmínka v popisu panství Zelená Hora v Nepomuku z roku 1558 je obec zapsána právě jako Pohoržuo. Koncem 19.století v obci žilo ve 28 číslech popisných 162 obyvatel a byl zde hospodářský dvůr a hájovna.

U vsi stával starý zájezdní hostinec Veselka, který měl údajně zvláštní povinnost. Každého formana, který zde zastavil, hostinský zdarma pohostil krajícem chleba litrem piva. Bylo to prý na přání lovčické hraběnky a za tuto úsluhu byl hostinský zproštěn některých poddanských povinností.

Pohoří leží skoro 658 m nad mořem a tím poskytuje nádherný výhled na Šumavu a při velmi dobré viditelnosti i pohled na zasněžené špičky Alp. Starodávnost Pohoří podtrhovaly až do druhé světové války doškové střechy a staré vjezdy pod lipami. V blízkosti najdeme například Vlčí jámy, Velký kámen, Čertovu studánku, Křižíkovu cestu a vsí prochází i turistická a cyklistická trasa. Ta turisty zavede mimo jiné i k roubené chalupě č.p.19 „U Primasů". Při opravě střechy našel majitel domu na půdě svazek různých písemností. Mezi nimi byl i záznam z roku 1856, podle něhož ředitel kočovné společnosti Zöllner zaplatil 10 zlatých za ustájení koní a nocleh nemocného Josefa Kajetána Tyla. Odtud společnost pokračovala další den přes Nepomuk do Plzně, kde 11. července 1856 Josef Kajetán Tyl zemřel.

Severozápadně od obce v polesí Kákov leží přírodní park Plánický hřeben, kterým prochází červeně značená Křižíkova cesta z Plánice do Nepomuka. Touto cestou měla údajně Křižíkova matka nosit svému studujícímu synovi potraviny do Prahy.

Na vrchu zvaném Velký nebo Kákovský kámen se podle pověsti jednou za rok na Velký pátek, když se čtou v kostele pašije, zjeví mohutný hrad, který zkameněl i se svými obyvateli, protože byli nesmírně krutí ke svým poddaným a ti je prokleli. V podzemí hradu jsou podle pověsti ukryty poklady, které se už nejednou pokoušel někdo najít.

Na návsi stojí kaplička sv.Václava, pomník padlým ve světových válkách a boží muka.

Pramen: www.planice.cz a leták města Plánice k jeho místním částem.


Mapa