Plánice - Vracov - místní část města

Vracov je místní částí města Plánice. První zmínka o Vracově se nachází v soupisu majetku panství Zelená Hora v roce 1558. Tehdy je zmiňován samotný dvůr řečený poplužník Wracowsky s mlýnem. Vracovský vodní mlýn je dnes na seznamu kulturních nemovitých památek. Nejstarší částí areálu je mlýnice pravděpodobně ze 16. století. Jádro obytné části a technologické vybavení mlýna vzniklo během 17. a 18. století.

Název Vracov vznikl pravděpodobně od jména Vrac (zkratka jména Vratislav) - Vracův dvůr. Malá osada Vracov měla v roce 1902 tři čísla popisná se 17 obyvateli. Poštou i farou spadala do Plánice. Přibližně od roku 1980 zde už nikdo trvale nežije a stavení zde obývají jen chalupáři. Osadou protéká Vracovský potok.

Roku 1881 se Vracovský mlýn stal svědkem zbytečné tragedie. Syn mlynáře Josef Pohanka se zamiloval do krásné Mathildy Bůžkové. Vztahu však nepřáli její rodiče, a tak se mladí milenci rozhodli, že "odejdou" z tohoto světa společnou smrtí. Pohanka zastřelil svoji milou a potom namířil pistoli na sebe.

Zdroj: Leták města Plánice k jeho místním částem.


Mapa