Plánice - Zdebořice - místní část města

Zdebořice jsou místní částí města Plánice. První písemnou zmínku o vsi nacházíme v roce 1352, kdy se píše jako Sdoborzicz a je tedy pravděpodoně nejstarší osadou na Plánicku. Název Zdebořice vznikl patrně ze jména Zdebor, tedy ves lidí Zdeborových nebo jako ves Zdebořiců. Později vzniklá podoba Stobořice, uváděná od 16. století je používaná dodnes. Zdebořice byly v minulosti samostatným statkem, který náležel k plánickému panství. Počátkem 17. století Zdebořice získal od Ladislava ze Šternberka Jindřich Koc z Dobrše. Později se ves stala součástí týneckého panství. Zdebořice měly v roce 1902 53 čísel popisných, ve kterých žilo 303 obyvatel. Ve vsi tehdy byla dvoutřídní obecná škola a farní kostel.

Pramen: Martin Kříž

Mapa