Běšiny - kostel Navštívení Panny Marie

Původně zámecká kaple byla postavená stavitelem J. Wohrdnem v roce 1654. Později byla přebudována na jednolodní farní kostel s presbytářem s pětibokým závěrem směrem k severu. Na západ k presbytáři přiléhá věž s cibulovitou bání.V roce 1781 došlo v Běšinách k rozsáhlému požáru, který mimo jiné značně poškodil i tento kostel. Po jeho rekonstrukci byl do něho převezen z kostela sv. Bartoloměje, který již tehdy hrozil sesutím, zvon a veškeré náčiní pro bohoslužby. Kostel Navštívení Panny Marie se tak stal kostelem farním.

Mapa