Velhartice - Nemilkov - zámek

Zámek je nemovitou kulturní památkou, zapsanou na seznamu „památek v ohrožení“.
První dochovaná písemná zmínka o původní gotické tvrzi je z konce 14. století. Zatím se neví, kde tvrz přesně stála a jak vypadala. Dochovaly se z ní pouze podzemní chodby a sklepení, které ještě nebyly historicky prozkoumány. Gotická tvrz byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek (zřejmě za Jana Bohuchvala z Hrádku). Zámek má tvar obdélné patrové budovy s věží. Zámek byl vyzdoben renesanční sgrafitovou psaníčkovou výzdobou. K zámku byl také dostavěn poplužní (panský) dvůr. V roce 1798 byl zámek rozšířen o západní křídlo a barokní průčelí. V té době ho měl ve vlastnictví rod Schreinerů, který ho držel až do roku 1945, kdy byla tato rodina odsunuta do Německa. 

Během období komunismu byla památka využívána místním JZD a značně poničena. Zámeček sloužil jako skladiště obilí a poté byl využíván zejména pro další hospodářské účely. Součástí zámku byl i lihovar. Od roku 1990 je zámeček i s přilehlými pozemky v soukromém vlastnictví, ale nikdy nebyl zpřístupněn. Až dnes je zámek po dohodě přístupný veřejnosti a aktuální informace jsou k dispozici zde 

Na zámku Nemilkov se nachází mnoho zákoutí, kde se sbíhají stavební slohy dlouhých staletí. Jsou zde tajné vchody, záhadná schodiště, dvojité stropy a tajemné prostory sklepního labyrintu, které stále čekají na odhalení.

Mapa