Švihov - vodní hrad

Vodnímu hradu Švihov náleží unikátní místo mezi fortifikačními stavbami. Hrad byl postaven na přelomu 15.a 16. století na místě bývalé tvrze za účasti stavitele Benedikta Rejta. Jádro hradu tvoří dvě obytná křídla, která uzavírají vnitřní pravidelná nádvoří. Kolem obíhalo předhradí zpevněné baštami a obehnané dalším vodním příkopem, který spolu s několika přilehlými rybníky vytvářely umělý ostrov. Švihov se svým opevňovacím vodním systémem patřil k nejlepším pevnostem své doby.Interiéry návštěvníkům přibližují život na hradě v 16. století. V kapli jsou umístěny gotické plastky, v tanečním sále je instalován malovaný renesanční kazetový strop, součástí prohlídky je také hradní zbrojnice. Ve výstavním sále jsou periodické historické expozice.
Pramen: Hrady a zámky západní Čechy, Památkový ústav v Plzni

Mapa