Švihov - vodní hrad

Vodnímu hradu Švihov náleží unikátní místo mezi fortifikačními stavbami. Hrad byl postaven na přelomu 15.a 16. století na místě bývalé tvrze za účasti stavitele Benedikta Rejta. Jádro hradu tvoří dvě obytná křídla, která uzavírají vnitřní pravidelná nádvoří. Kolem obíhalo předhradí zpevněné baštami a obehnané dalším vodním příkopem, který spolu s několika přilehlými rybníky vytvářely umělý ostrov. Švihov se svým opevňovacím vodním systémem patřil k nejlepším pevnostem své doby.Interiéry návštěvníkům přibližují život na hradě v 16. století. V kapli jsou umístěny gotické plastiky, v tanečním sále je instalován malovaný renesanční kazetový strop, součástí prohlídky je také hradní zbrojnice. Ve výstavním sále jsou periodické historické expozice.

 

Pramen: Hrady a zámky západní Čechy, Památkový ústav v Plzni

Jako asi ke všem hradům, tak i ke Švihovu se vztahují různé pověsti. Nejznámější je asi o panu Půtovi.

 

Odnesl Půtu Švihovského čert?

 

Jednoho dne přišla pana Půtu prosit mladá dívka, aby si mohla vzít chlapce z vedlejšího panství. To ale bylo v té době zakázáno. Půta ji však vykázal z hradu a tak šla za jeho hodnou ženou Bohunkou, aby se za ní u Půty přimluvila. Půta se to však dozvěděl a nechal dívku zaživa zazdít v hradních sklepeních. Když se chystal vztáhnout ruku i na svou ženu Bohunku, přiletěl čert a odnesl ho do pekel. Od té doby se Půta zjevuje v noci na Švihově jako ohnivý pán a svými ohnivými důtkami trestá každého, koho potká. Říká se, že z prokletí ho může vysvobodit jedině paní Bohunka, která po smrti také nenašla klid a po hradě obchází jako černá paní. Musí rozebrat celý hrad – kámen po kameni a ty poté vrátit do míst, odkud byly na stavbu hradu vytěženy. Ale protože hrad dodnes stojí, tak se to paní Bohunce dosud nepodařilo a bloudí v jeho temných chodbách dodnes.
 

Pramen: Běleč mikroregion, vydal Mikroregion Běleč, 2013.

 


Mapa