Švihov - naučná stezka

Stezka je dlouhá 26 km a je věnována historickým a přírodním zajímavostem ve Švihově a jeho nejbližšího okolí. Vnitřní okruh seznámí návštěvníky na 10 tabulích s bohatou historií města Švihov – dozví se mimo jiné např. jak vznikl název Švihov, kdo všechno toto panství vlastnil, kvůli čemu se zdejší majitelé často hádali, nebo proč byl zdejší vodní hrad ve středověku nedobytný.

Vnější okruh zavede návštěvníky do okolí Švihova a na 10 tabulích přiblíží např. osudy Kokšínského hrádku, obyvatel přírodní památky Stará Úhlava, vznik a zánik pravěkého hradiště na Tuhošti nebo bohatou historii renesančního zámku v Červeném Poříčí.

Naučná stezka má délku 26 kilometrů, ale trasu je možno na třech místech zkrátit návratem po vyznačených turistických trasách, a to na 8., 16., a 18. kilometrů.

Mapa vnitřního okruhu

Mapa vnějšího okruhu

 


Mapa