Předslav - obec

První písemná zmínka o obci je z roku 1352. Dominantou obce Předslav je kostel sv. Jakuba Většího založeného kolem roku 1260 v raně gotickém stylu. Z původné stavby se dochoval jen jižní portál, protože kostel byl v 18. století přestavěn do barokní podoby. Roku 1827 v tomto kostele uzavřeli sňatek František Palacký a Tereza Měchurová. Kostel je také od 22. 12. 2004 vyhlášen jako "Evropsky významná lokalita" z důvodu ochrany letní kolonie netopýra velkého.V Předslavi se nachází barokní špýchar, empírový statek v čp. 5 a ve staré kovárně je expozice výrobků a nářadí černého řemesla a zemědělského nářadí.

 

Na místním hřbitově se nachází hrobka rodiny Měhurových. Původní hrobku rodu Měchurů nechal v roce 1813 postavit bohatý pražský advokát, sedlák a zároveň tchán Františka Palackého Jan Měchura Protože v rodině se mluvilo výhradně německy je znám i pod jménem Johann Miechura. Jan Měchura byl dvakrát ženatý. Prvním sňatkem a svojí advokátní praxí nabyl velkého majetku, který dále rozšiřoval koupí nemovitostí. V předslavské kronice o tom stojí: "Spojené statky Předslav, Otín, Habartice, Chuchle zdědil r. 1780 syn Jan Vincenc Janovský z Janovic, který r. 1782 prodal dvůr Chuchle. Po jeho smrti byly ostatní tři statky ve veřejné dražbě prodány pro veliké dluhy, které na statcích těch vázaly. Statky ty koupil za 96 000 fl. svobodný pán Ferdinand ze Sternfeldu. Majitel tento počal stavěti otínský zámek a předslavskou zvonici. Sotva byly základy vystavěny, zemřel. Statky odkázal své dceři Aloisii, provdané Somsisch de Saaz, která je dne 5. srpna 1809 za 114 000 fl. prodala zemskému advokátu z Prahy JUDr Janu Měchurovi, který stavbu zámku otínského r. 1810 dokončil." Kromě dalších majetků Měchurovým v Pošumaví patřil i zámek v Chocomyšli. Vlastní hrobka byla původně postavena a vysvěcena jako kaple Pozdvižení Svatého Kříže. Pravděpodobně počátkem 20. století byla kaple zbořena a na novém předslavském hřbitově byla zřízena podzemní hrobka, jejíž podoba se dochovala dodnes. Do ní byly přeneseny rakve s ostatky rodiny Měchurových z původní kaple.  

 

Na místě současné sokolovny stávala dříve tvrz, sídlo pánů z Předslavi. Když po r. 1705 tvrz zanikla spojením panství Předslav a Otín, byly její budovy zprvu ponechány svému osudu, později pak došlo k jejich úpravě na panský pivovar. Vařilo se v něm velice dobré pivo a mnoho zdejších lidí v něm našlo zaměstnání. Roku 1883 však pivovar vyhořel. V roce 1891 byl sice vypracován projekt na jeho obnovu, přistavěly se nové budovy, ale pivo se zde již nevařilo a do prostorných místností byla nastěhována čeleď velkostatku. Za majitelky velkostatku Zedwitzové, byly budovy znovu upraveny, tentokrát pro lihovar, který při rozdělení dvorů Předslav – Otín zanikl. Zařízení lihovaru i s budovami koupil Julius Vantoch z Nymburku, který 24. listopadu 1921 prodal budovy s přilehlým pozemkem tělocvičné jednotě Sokol v Předslavi za 35 000 Kč. Ta pak v roce 1922 započala s přestavbou zakoupeného objektu na současnou sokolovnu, která byla dokončena a odevzdána svému účelu při slavnosti dne 28. ledna 1923. Z původní tvrze se v současné budově sokolovny částečně dochovala pouze polygonální věž, jejíž zdivo nyní tvoří západní část sokolovny.

 

Pramen: Mikroregion Měčínsko historie a památky

Mapa