Nalžovské Hory - Těchonice - místní část města

Ves je známa ochotnickými divadelními představeními, za kterými se sjíždí lidé z širokého okolí.

K Těchonicím se váže celá řada pověstí:

Bejválek
Jednou na drahách děti pásly dobytek. Den už se klonil a byl čas hnát domů. Tu se z nedalekého háje vynořil neznámý hoch. Byl celý ušmudlaný a podiv všech budila jeho velká hlava. Koktavě poprosil o trochu mléka. Všichni kluci nad ním ohrnuli nos, jen malá Marjánka podojila svou kravičku a krapet mlíčka mu podala v hrnku. Zato dostala od neznámého veliký žalud. Všichni se jí smáli a ani si nevšimli, že cizí hoch zmizel. Když přišla Marjánka domů a chtěla vyndat prostý dar, ucítila v ruce nějaký peníz. A hle, byl to zlaťák, bejválkova odměna.

 

O tajné chodbě Zmrzlíků
Je tomu už dávno, co v Těchonicích seděl na pěkné dřevěné tvrzi rod Zmrzlíků. Když začaly husitské války, poručil rytíř Zmrzlík vykopat únikovou chodbu pod zemí do kostela, který stál naproti. Chodba ústila do rodové hrobky. Jednou přitáhl k Těchonicím samotný hejtman Žižka se svými voji. Dlouho se bránila malá tvrz, avšak mezi posádkou se našel jeden zrádce, který v příhodné chvíli otevřel vrata v palisádě vstříc husitům. Ti posádku pobili a celou tvrz vypálili. Jen pod zemí v chodbě je prý stále vše připraveno k útěku, žel marně.

 

Svatý Jan ve vaně
Na hrázi těchonického rybníka zrcadlila se od nepaměti socha svatého Jana Nepomuckého, patrona poutníků a ochránce od vodního nebezpečenství. Protože však trpěla od povětří, rozhodli se sousedé umístit ji do výklenku. Zhotovili jej z plechu tak umným způsobem, že se mu žertovně říká Svatý Jan ve vaně.

 

Hastrmani u mostu
Jel jednou forman z lesa a přijel ke starému mostku. Tu z potoka vyběhli hastrmani a chtěli mu vůz do vody shodit. Avšak to vše náš hrdina neviděl. Cítil jen, že volkové se nemohou pohnout z místa. Tak sházel z fůry trochu dříví, ale nic to nepomohlo. Na konec měl vůz prázdný a horko těžko dojel na dvůr. Po celou cestu na voze seděli hastrmani a divoce se šklebili. Na dvoře se ta čeládka ztratila a chudák hospodář až do večera musel své dříví vozit od mostku na trakaři.
 

Pramen: všechny pověsti - Ondřej Fibich, Prácheňský poklad, sbírka pověstí b. v.

 


Mapa