Nezamyslice - kaple sv. Erazima

Západně od kostela, vně hřbitova, stojí kaple sv. Erazima, založená už v první polovině 17. století. Lamberkové, kteří v roce 1707 koupili rábské a žichovické panství, k němuž patřily i Nezamyslice, dali kapli v roce 1860 opravit a zřídili v ní rodinnou hrobku. Protože se tehdy také rušil hřbitov v Salzburku, kde byli pochováni jejich předkové, dali sem převézt náhrobní desky svých předků. Tak vznikla v kapli jedinečná sbírka vynikajících náhrobních desek Lamberků, většinou ze 16. století.

 

Interiér kaple je zajímavý i svým novogotickým zařízením – řezbami sochaře Jana Rinta, které bohužel v nedávné době poničily ruce vandalů a zlodějů. Řezbář Jan Rint, narozený 1814 v Kuksu, působil dlouhou dobu v hornorakouské metropoli - Linci, kde si jeho umění dobře povšiml malíř a šumavský spisovatel Adalbert Stifter. Jako přední představitel tehdejší ústřední komise pro udržování uměleckých památek zapůsobil Stifter k tomu, aby talentovaný Rint byl pověřen restaurováním vzácného pozdně gotického oltáře v hornorakouském Kefermarktu.

 

V roce 1859 Stifter doporučil Rinta svému příteli, knížeti Lamberkovi, který si pak u sochaře objednal řezby pro svůj rodový pantheon v Nezamyslicích. Jednalo se o ucelený soubor - oltář, emporu, lavice a nástěnné ozdoby. Uvádí se, že návrh oltáře zhotovil vynikající rakouský architekt 19. století Heinrich Ferstel, projektant vídeňského votivního chrámu a univerzity. Kresby k nástěnným ozdobám jsou prací řezbářova syna Josefa Rinta.

 

Kaple je přístupná veřejnosti pouze při některých významných akcích, které se konají v Nezamyslicích.

 

Pramen: Informační centrum obce Žihobce 

 


Mapa