Velké Hydčice - obec

V území spravovaném obcí leží zřícenina hradu Prácheň, kostel svatého Klimenta, kaplička sv. Jana Nepomuckého na návsi a Brejchovský vodní mlýn. Obec Velké Hydčice se nachází v oblasti osídlené již před více než 2 tisíci lety př. n. l. První písemná zmínka o obci je z roku 1045, kdy patřila klášteru břevnovskému. Spolu s obcí Velké Hydčice patřila tomuto klášteru i obec Malé Hydčice, která se nachází na druhém břehu řeky Otavy.

 

Klášteru patřily až do roce 1420, pak se staly součástí panství hradu Rabí. Roku 1543 byly dědičně prodány a při prodeji panství rabského r. 1549 byly ponechány při panství horažďovickém. (Místopisný slovník historický Království českého, August Sedláček)

 

V roce 1654 spadaly Hydčice do prácheňského kraje. Podmínky pro hospodaření v důsledku třicetileté války byly velmi nepříznivé, mnoho hospodářů ze svých usedlostí zběhlo, a počet obyvatel se snížil. Koncem 17. a začátkem 18. století jsou zmínky, že obec Velké Hydčice patřila školou do Malého Boru. Zemřelí obce byli pochováváni na hřbitově kolem prácheňského kostela, na němž se pochovávali i zesnulí z obcí Boubín, Veřechov a Bojanovice.

 

Od roku 1854 Hydčice velké, Hydčice malé, v roce 1884 se obce přejmenovaly na Velké Hyčice a Malé Hydčice. A od roku 1924 nařízením Zemské politické správy v Praze obec změnily název na Velké Hydčice a Malé Hydčice.

 

Naučná stezka

 

Prostřednictvím 7 informačních tabulí stezka přibližuje místní přírodní a historický odkaz, tj. bohatou historii, přírodní zajímavosti a další zajímavá místa v obcích a jejich okolí. Je možno např. zmínit těžbu suroviny z přírody, vápence, ze kterého jsou zpracovávány stavební hmoty pro zdravé bydlení, význačnost řeky Otavy a perlorodky říční či rýžovnictví.

 

Milovníci přírody a zdatnější návštěvníci si trasu mohou prodloužit okruhem přes místní vršky Kozník a Pučanka, která je přírodní rezervací. Okruh je značen žlutou pásovou značkou a vedle krásné přírody si na něm jistě užijete i daleké výhledy do krajiny, na paromata Šumavy, Javornické hornatiny a přírodního parku Buděticko.

 


Mapa