Pro cyklisty

Otavská cyklistická cesta

"Putování krajem Karla Kostermanna"
Významná regionální dálková cyklostra o délce 132 km podél ředy Otavy.