Novinky pro partnery

Reakce Ministerstva průmyslu a obchodu na dopis České unie cestovního ruchu - možnosti čerpání dotačních programů ke kompenzaci rostoucích cen energií.
Prezentace TO Pošumaví a partnerů na veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni v termínu 15. - 17. 9. 2022
TZ je volně k dispozici partnerům pro účely propagace Turistické oblasti
Nabídka řešení a dotačních možností pro Odpadové hospodářství a Elektromobilitu v obcích a pro NNO od naší spolupracující firmy. Kontakty v textu.
Partnerská Destinace Sušicko nezapomíná s propagací i na TO Pošumaví
Informaci od Czechtourismu pro partnery v oboru GASTRO - certifikované restaurace.
Chystá se mediální kampaň a vznik nové platformy k turismu na venkově - buďme u toho.
V roce 2022 díky podpoře Plzeňského kraje byly realizovány dotisky úspěšných publikací.
Článek je volně k dispozici partnerům pro účely propagace Turistické oblasti
Prvním společnám projektem napříč třemi destinacemi je trhací mapa pro karavanisty, která je doplněna i o tipy na výlety, jídlo a zábavu v jednotlivých destinacích poblíž míst pro bezkempování.
Naše úspěšná publikace vyhrála svou kategorii na celorepublikové soutěžní přehlídce turistických infomateriálů. Máme obrovskou radost!
Díky spolupráci s jihočeskou destinací Šumavsko jsme se objevili i v jejich občasníku Šumavské noviny. Prezentujeme se hned na třech místech - jako destinace, pak publikace "Útržky" v části o řemeslech a také na úvodní straně v rámci společného projektu.
V přípravě na letní turistickou sezónu jsme stáli za přípravou několika prezentací i v tištěných médiích - například v květnovém Rozhledu.
V přípravě na letní turistickou sezónu jsme stáli za přípravou několika prezentací i v tištěných médiích - tentokrát Vítaný host v Plzeňském kraji.
Oblastní organizace destinačního managementu mohou žádat i o dotační tituly z Národního programu MMR.
Na přelomu roku 2022-23 bude Plzeňský kraj vypisovat opět dotační tituly v souvislosti s cestovním ruchem a tentokrát bude jeden titul zaměřen přímo na budování STELLPLATZŮ - PARKOVIŠŤ PRO KARAVANY.
Na přelomu roku 2022-23 bude Plzeňský kraj vypisovat opět dotační tituly v souvislosti s cestovním ruchem.
Nová publikace vznikla v roce 2022 opět díky podpoře Plzeňského kraje.
V roce 2022 díky podpoře Plzeňského kraje byly realizovány dotisky úspěšných publikací