Dokumenty

Každý rok zveřejňujeme zaktualizované povinné údaje na našem webu.
Příspěvkový řád TO Pošumaví z.s.
Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Mapka působnosti Turistické oblasti Pošumaví z.s.
Certifikace v Českém systému kvality služeb