Na mapě i abecedně

Běšiny původním názvem Bessin, později Bieschiny či Biessiny leží v údolí při Drnovém potoku.
Nejstarší známý písemný doklad o existenci Chanovic byl nalezen v registrech papežských desátků. Tam je roku 1352 zmíněn chanovický kostel a označen za farní
Obec Dolany leží v údolí řeky Úhlavy 6 km severně od okresního města Klatov.
Hartmanice jsou pravděpodobně nejstarší obcí pomezního hvozdu, který byl Kelty nazýván Gabreta.
První písemná zmínka o obci Hrádek, je z roku 1298.
Plánice, nacházející se na Klatovsku, pro svou malebnost, historii, stavební památky, krásnou přírodu svého okolí a sportovní vyžití je stále častěji vyhledávaným místem pro rekreaci a odpočinek.
Strašín leží asi 15 km jihovýchodně od Sušice a 9 km severovýchodně od Kašperských Hor v okrese Klatovy v nadmořské výšce 650 m
Kromě plaveckého bazénu se v místním aquaparku nachází tobogan, vířivka, sauna, horolezecká stěna, fitness a občerstvení.
Délka 13 km. Tip je určen pro pěší, s malými obměnami lze doporučit i cyklistům.
Původně v Běšinech stávala v centru obce mezi dvěma rybníky zemanská tvrz, která byla v první polovině 17. století přestavěna na renesanční zámek.
Eurocamp Běšiny s celoročním provozem nabízí strávení příjemné dovolené s možností výletů do oblasti západní a střední Šumavy
Zámek Hořákov patří mezi méně známé objekty na Běšinsku.
Původně zámecká kaple byla postavená stavitelem J. Wohrdnem v roce 1654.
Kostel svatého Bartoloměje byl původně farním kostelem pro ves Podolí.
V roce 1352 byla ves uváděna pod názvem Vloh, později Ouhlo.
Okolím Bolešin prochází dvě naučné stezky „Toulky okolím Bolešin I. a II.
První písemné zmínky o Bolešinech jsou z roku 1524.
Břežany leží v úrodné oblasti Horažďovické pahorkatiny.
Obec Budětice se nachází v okrese Klatovy a území obce je součástí Přírodního parku Buděticko.
Bukovník je malou obcí se zajímavou historií.
Stálá výstava z výroby a tvorby vynikajících českých lidových řemeslníků a v areálu zámku v Chanovicích.
Informační centrum v Chanovicích
Původní kostel v Chanovicích je datován jako pozdně románský z 1. poloviny 13.století.
Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro jeho polohu v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene
Horská chata na vrcholu hory Svatobor na Šumavě, postavena r. 1895. Rozhledna s nádherným výhledem.
Národní přírodní památka arboretum Americká zahrada.
Kolem zámku Lázeň sv. Wolfganga se rozprostírá anglický park.
Známé výletní místo nad Chudenicemi s rozhlednou, výletní restaurací a přírodním amfiteátrem.
Kde se v Chudenicích odehrála kozí vzpoura?
Hřbitovní kaple v Chudenicích. Výchozí místo na Bolfánek.
Místo, podle kterého vzniklo libreto k opeře Rusalka.
Městečko Chudenice se nachází přibližně 15 km severozápadně od Klatov v samém srdci Kdyňsko - chudenické vrchoviny v nadmořské výšce 488 m n.m.
V Chudenicích Dobrovský pobýval v letech 1816 - 1828 jako host hraběte Eugena Černína, který byl proslulým vzdělancem a jehož zámek Lázeň u Chudenic navštěvovali nejvýznačnější čeští učenci té doby.
Kus Japonska v Chudenicích
Stará lípa u starého zámku
Zámek Lázeň pod vrchem Žďár.
První zmínky o Číhani dle dochovaných kronik se datují od konce 15. století.
První písemná zmínka o obcí Čímice je z roku 1357.
Historie obce sahá do středověku, první zmínka je z roku 1372
Hrad Komošín se poprvé připomíná roku 1334.
Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech byl postaven v letech 1794 - 99.
Malechov je místní částí obce Dolany. Ves se nachází mezi Dolany a Švihovem.
Přírodní rezervace Běleč leží západně od města Švihov.
Pomník padlým v Dolanech byl slavnostně odhalen již 10. října 1920 jako jeden z prvních na Klatovsku.
Zalesněný kopec Doubrava je dominantou severozápadního okolí Klatov.
První zmínka o obci svrčovecké je uvedena v zápise z roku 1334, v němž se připomíná jako majitel pan Púta ze Svrčovce.
Tvrz byla v dnešní podobě vybudována pány z Dolan v první polovině 15. století.
Těsně u Malechova se nachází na břehu řeky Úhlavy vesnička Výrov.
První zprávy o osídlení jsou z roku 1045.
První písemná zpráva o vsi Dražovice pochází z roku 1356.
O Frymburku pochází první písemný doklad o rodu (Protiwa de Fridburg) z roku 1349.
Dobrá Voda je místní částí města Hartmanice, od kterého je vzdálena asi 2 km jižním směrem.
Muzeum bylo slavnostně otevřeno 9. července 1997.
Kostel sv. Vintíře je asi jediný tohoto zasvěcení na světě.
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) stojí u kostela sv. Vintíře nedaleko studánky s léčivou vodou.
Studánka se nachází u kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic
Ves Dolejší Krušec je poprvé zmiňována a písemně potvrzena v 1. polovině 14. století.
Stejně jako osada Hořejší Těšov vděčí tato ves za svůj vznik těžbě zlata.
Na úpatí vrchu Hamižná, který je od roku 1995 přírodní rezervací, je šumavský ochranářský koutek s malou naučnou stezkou.
Hořejší Krušec je místní částí města Hartmanice.
Ves Hořejší Těšov leží nad údolím Pstružného potoka.
V roce 1881 se Hartmanicko-kundratická židovská obec rozhodla pro stavbu synagogy.
Javoří je místní částí města Hartmanice.
Osada Keply představovala jeden z vjezdů do vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda.
Kochánov je jedním z kralováckých dvorců, které byly roztroušeny po Šumavě.
Zámek v Kundraticích byl přestavěn do dnešní podoby v roce 1840 předky básníka Villaniho.
Osada nedaleko Hartmanic se zámkem
Městské informační středisko je umístěno v budově knihovny v Hartmanicích.
Videoprůvodce cyklovýletu po okolí Hartmanic nazvaný Z chaty Rovina do Hartmanic a přes Pekelské údolí na Skelnou
První zmínky o vsi Palvínov se dochovaly až ze 16. století.
Území Přírodního parku Kochánov soustřeďuje ve svých hranicích všechny rozsáhlé lesní celky v prostoru Javorná - Čachrov a úsek Otavy od Nového Městečka k Červeným Dvorcům.
Radkov je v 50. letech zaniklá ves nad Pekelským údolím v prameništi Pstružného potoka.
Výklenková kaplička při cestě z Palvínova na Mouřenec stojí pravděpodobně na místě hrobu obětí třicetileté války.
Kaple ve Vatěticích vznikla díky iniciativě současného majitele pozemku.
Vysoko položený Vlastějov umožňuje za příznivého počasí krásné daleké výhledy.
Žežulka je jedním z míst, kde se snoubí historie Šumavy a její přírodní krásy.
Od středověku spojovala Čechy s Podunajím historická Zlatá stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež přinášela.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045.
První písemná zmínka o obci Hnačov je z roku 1411
Na horažďovické náměstí můžete přijít Červenou branou.
Kostel v Horažďovicích na náměstí.
Nově zrekonstruovaný kostel na hřbitově v Horažďovicích.
Klášterní kostel Panny Marie v Horažďovicích stojí na místě kaple, která byla vystavěna ke cti sv. Michala
Bývalé řeznické krámky v Horažďovicích
V Horažďovicích, městě založeném již roku 1278, stojí jistě za povšimnutí řada památek.
Nedaleko zámku se nachází i bývalý pivovar.
Poutní kaple u Horažďovic.
Hrad Prácheň vznikl zřejmě ve 12. st. a převzal úkol střežit pootavskou kotlinu.
Zámek v Horažďovicích se nachází nedaleko náměstí.
Židovský hřbitov v Horažďovicích byl zrestaurován koncem minulého století
Červený okruh: Horažďovice – Svatá Anna – Boubín – Prácheň – Horažďovice (cca 10 km). Pro pěší.
Pamětní deska Františku Pravdovi v Hrádku na budově bývalé školy, dnes pošty.
Hrádecká lípa je památný strom u vsi Hrádek, rostoucí severně od Sušice
Zřícenina gotické tvrze založené pravděpodobně v 1. polovině 14. století a opuštěné ve století šestnáctém.
První písemná zmínka o obci Hrádek, je z roku 1298.
Nad osadou Odolenov se po levé straně při putování na Svatobor objeví zajímavá lokalita porostlá jalovci.
Kaple Panny Marie Pomocné u dětského tábora v Odolenově.
Socha sv. Jana Nepomuckého při silnici z Hrádku do Sušice.
Zámek stojí na místě bývalého hrádku ze 14. století.
Přírodní rezervace leží v údolí pod obcí Zbynice na Sušicku.
Jedno z tajemných míst Pošumaví se nachází nedaleko Hrádku.
První písemná zmínka o Černíči je z roku 1377.
První písemná zmínka o Hradešicích je z roku 1360.
Horažďovice - Prácheň - Velké Hydčice - Žichovice - Hradešice - Břežany - Třebomyslice - Horažďovice. Pro cyklisty.
Informační centrum v Kasejovicích
Město Kasejovice leží v Nepomucké vrchovině. První písemná zmínka o městu je z roku 1264.
Ten, kdo se chce dozvědět něco z historie městečka Kasejovice, měl by projít zdejší naučnou stezku.
Informační centrum v Kolinci sídlí v budově knihovny nad kostelem.
Původní osadu Kolinec sevřenou mezi vrchy Rovina (722 m) a Vidhošť (795 m) založili rýžovníci zlata.
Zámek Mlázovy slaví výročí 300 let, při té příležitosti byla otevřena nová expozice o historii zámku a zpřístupněna obnovená barokní černá kuchyně.
Nejzajímavějším stromem v parku je dub střihanolistý (Quercus robur v. filicifolia).
Na místě bývalé tvrze byl v roce 1721 vybudován barokní zámek, na který navazuje nově opravené klasicistní křídlo, které dnes slouží k ubytování jako penzion.
Hřbitov byl založen údajně v 1. polovině 14. století.
Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1364
Hliněný Újezd je místní částí obce Malý Bor.
První písemná zmínka o obci Maňovice pochází z roku 1366.
Kromě samotných zámeckých prostor je k vidění expozice prácheňských marionet, regionální vlastivědné výstavy a stálá expozice věnovaná mimo jiné mineralogii a tradičním řemeslům.
S největší pravděpodobností byl Myslív založen za budování kláštera Nepomuckého „cisterciánským“ řádem mnichů z Ebrachu.
Ukázková přírodní zahrada, která byla jako první k tomuto účelu certifikována v Plzeňském kraji.
Pro hosty je připraveno 18 individuálně zařízených pokojů a apartmánů, které jsou unikátní stejně jako hotel sám
První písemná zmínka o vsi Nalžovy pochází z roku 1380
Otěšín je místní částí města Nalžovské Hory, od kterého se nachází asi 3 km jižním směrem.
Osada spadající pod město Nalžovské Hory.
Těchonice jsou místní částí města Nalžovské Hory.
Kaple sv. Jana Nepomuckého byla byla dostavěna a vysvěcena v roce 1909.
Velenovy jsou místní částí města Nalžovské Hory.
Rodinná hrobka rodu Lamberků.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích je dominantní stavbou, viditelnou z dalekého okolí.
V bývalé márnici je dnes muzeum.
Malebná obec v šumavském podhůří.
Zámeček v Záluží, dnes fungující jako ubytovací zařízení.
Olšany jsou malá obec ležící u Kovčínského rybníka.
Ve středověku byla ves Pačejov až do roku 1305 v majetku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě
Naučná stezka méně známým koutem Pošumaví.
Nachází zde skautská klubovna a dětské hřiště.
Anglický park vybudovaný roku 1868 podle projektu architekta Bedřicha Wunschera obtéká řeka Otava a Mlýnská stoka.
Terasa se zahradou byla zbudována koncem 17. století na místě bývalého hradního parkánu.
O bývalém poplužním dvoře jsou k dispozici první zmínky z 15. století.
O bývalém poplužním dvoře jsou k dispozici první zmínky z 15. století.
Raně gotický kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích pochází z počátku 13. století.
První zmínka o vsi se objevuje v roce 1551
Hotel s provozem restaurace s kapacitou 90 míst a mezinárodní i českou kuchyní.
Současná barokní podoba kostela sv. Blažeje v Plánici vznikla pod vedením stavitele Johana Trajlera v roce 1755.
Kratická tvrz přestala plnit funkci panského sídla po roce 1638, kdy Šternberkové plánické panství prodali Jaroslavu Bořitovi z Martinic.
Kratická tvrz přestala plnit funkci panského sídla po roce 1638, kdy Šternberkové plánické panství prodali Jaroslavu Bořitovi z Martinic.
Křížovice leží v malebném údolí Křížovického potoka zvaného také Voborka.
Ves Kvasetice je poprvé připomínána v soupisu majetku panství Zelená Hora v roce 1551.
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1558.
Mlynářovice (dříve i Mlynařovice) postupně od roku 1869 spadaly pod Němčice, Mlýnské Struhadlo, Újezd u Plánice a až od roku 1976 jsou součástí města Plánice
Plánice se může pochlubit rodným domkem slavného českého vynálezce Františka Křižíka
Nedaleko nicovského kostela se nachází kaple Panny Marie nad pramenem nad studánkou s údajně léčivou radioaktivní vodou.
Podnět ke stavbě kostela Narození Panny Marie v Nicově dal v roce 1720 tehdejší majitel plánického panství Adolf Bernard z Martinic.
Pověst k nicovské sošce Panny Marie.
Nová Plánice je místní částí města Plánice.
Prof. PhDr. Vladimír Helfert se narodil 24.4.1886 v Plánici.
Obec Pohoří leží na severozápadním úpatí vrchu Stírka pod kopcem „Hora“ - Pohoří.
Český Edison. Tak bývá nazýván český vynálezce a podnikatel František Křižík.
Přírodní park Plánický hřeben byl vyhlášen v roce 1979.
Sloup Nejsvětější Trojice v Plánici je kulturní památkou evidovanou ve státním seznamu památek.
První písemná zmínka o vsi Štipoklasy je z roku 1558.
První zmínka o Vracově se nachází v soupisu majetku panství Zelená Hora v roce 1558.
Panské sídlo, o kterém nacházíme v historických pramenech první zmínku v roce 1584, bylo v Plánici postaveno teprve až v 16. století.
Masivní zděná boží muka neobvyklého tvaru ve Zbyslavi.
První písemné zmínky o Zbyslavi pocházejí z roku 1552.
Kaplička s léčivým pramenem u Zbyslavi.
První písemnou zmínku o vsi nacházíme v roce 1352, kdy se píše jako Sdoborzicz a je tedy pravděpodoně nejstarší osadou na Plánicku
Ve Zdebořicích stojí za pozornost kaplička sv. Vojtěcha a mohutné skalisko nad ní, ze kterého se za dobrého počasí naskýtá pěkný výhled do širokého okolí.
Jednolodní gotický kostel sv. Jiljí byl vystavěn ve 14. století v gotickém slohu.
První písemná zmínka je z roku 1045 v darovací listině Břetislava I. Břevnovskému klášteru.
Kaple sv. Vintíře se nachází pod vrcholkem hory Březník tzv. Vintířovou skálou.
Původní hrobku rodu Měchurů nechal v roce 1813 postavit bohatý pražský advokát, sedlák a zároveň tchán Františka Palackého Jan Měchura
První písemná zmínka o obci Předslav je z roku 1352.
Středisko environmentálního vzdělávání, které realizuje jedno- i vícedenní vzdělávací kurzy pro školní kolektivy.
Skleněná socha sv. Jana Nepomuckého na mostě přes Otavu v životní velikosti.
Rabí je pozoruhodné nejen svým prvenstvím mezi nejrozsáhlejšími hradními zříceninami v Čechách.
Horažďovice - Babín - Kadov - Chanovice - Kvášňovice - Pačejov - Třebomyslice. Pro cyklisty.
Horažďovice - Třebomyslice - Velký Bor - Chanovice - Oselce - Pačejov - Horažďovice. Pro cyklisty.
Původní dřevěná synagoga ve Slatině stála v centru ghetta.
Soběšice leží pod horou Bitovín, u které se odehrála jedna z bitev třicetileté války.
Tříkilometrový vycházkový okruh po Soběšickém háji v nádherném lesním prostředí na samém okraji lamberského panství, kde šlechta pořádala velkolepé hony.
Areál na Lipkách umožňuje obyvatelům i návštěvníkům Horažďovic široké sportovní vyžití – nachází se zde fotbalové hřiště, tenisové kurty, skatepark a vodácké tábořiště.
Poutní a zároveň farní kostel je dominantou obce Strašín.
Jeskyni se nachází severozápadně od Strašína, po pravé straně silnice vedoucí ze Strašína do Sušice, na úpatí vrchu Na Palových.
Soukromý Pidipivovárek u Pujiče se nachází v malé vesničce Lazny v Pošumaví.
Studánka se též nazývá Strašínský důlek.
Nabízí celoroční ubytování v romantických apartmánech
Pivovar byl otevřen na podzim roku 2014.
Památkově chráněná kaple sv. Bartoloměje u Svéradic.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264.
Informační centrum ve Švihově sídlí v budově radnice.
Ves Jíno je místní částí města Švihov.
Město Švihov leží na někdejší zemské stezce v krásném údolí řeky Úhlavy, deset kilometrů severně od Klatov.
Naučná stezka je dlouhá 26 km a je věnována historickým a přírodním zajímavostem ve Švihově a jeho nejbližšího okolí.
Vodnímu hradu Švihov náleží unikátní místo mezi fortifikačními stavbami.
První písemná zpráva o Týnci pochází z roku 1227.
Dominantou Týnce je kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní zámek.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1551
Chotěšov je vesnice spadající pod obec Velhartice.
První zmínka o této místní části obce Velhartice je z roku 1511.
Hrad Velhartice - romantický šumavský hrad s naprosto unikátním kamenným mostem a pozdně renesančním zámeckým křídlem.
Gotická přestavba pozdně románské svatyně Narození Panny Marie, dominující Velharticím se uskutečnila již kolem roku 1330.
Traduje se, že se zde měl odehrát příběh pověsti z balady Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice
Zámek Nemilkov je renesančně barokním sídlem postaveném na zbytcích středověké gotické tvrze.
Velhartice leží v předhůří Šumavy nad říčkou Ostružnou v průměrné nadmořská výšce 622 m n.m.
Na pobyty Jana Wericha na Velharticku si stále starší obyvatelé pamatují.
Židovský hřbitov ve Velharticích byl založen roku 1858.
První písemná zmínka o obci Velké Hydčice je z roku 1045.
Hradiště Prácheň vzniklo jako součást hradské soustavy raně přemyslovských Čech někdy v polovině 10. století.
První písemná zmínka o Velkém Boru je z roku 1283.
Tábořiště jsou na území města hned dvě a při průjezdem městem pak musí vodáci zdolat čtyři jezy („Špička“, „Lipky“, „Mrskoš“ a „Jarov“).
Obec je vhodným cílem pro cykloturisty.
Renesanční perla Pošumaví. Zámek je v současné době zasvěcen chladným zbraním a zbrojím a fenoménu historického šermu.
Zámek s poplužním dvorem se nachází na okraji Nemilkova. Dříve zdevastovaný objekt v současné době ožívá. Kulturní a společenské akce.
První zmínka o obci pochází z roku 1334, kdy byla v držení Dluhomila z Velhartic.
Pomník básníku JUDr. Rudolfu Mayerovi, rodákovi z Nové Hospody u Stránčic.
První zmínka o Zborovech je z roku 1384, ale původní osídlení je daleko starší.
Obec, kterou nejen při plavbě po Otavě nemůžete minout.
Zámek v Žichovicích vznikl na počátku 17. století na místě starší gotické tvrze.
Informační centrum v budově zámku v Žihobcích.
Jedna z nejstarších obcí v Pošumaví. První zmínky pocházejí z roku 1045.
Raně barokní zámek vznikl přestavbou renesanční tvrze v roce 1688.
Žlutý okruh: Horažďovice – Střelské Hoštice - Horažďovice předměstí (nádraží) – Horažďovice (cca 12 km). Pro pěší.