Zápisy

Zápis z valné hromady spolku konané dne 10.6.2021 v letním kině v Makově.
Co je a k čemu je 3K platforma?
Jednání výkonné rady spolku na Obecním úřadě v Předslavi
Informační záznam z jednání výkonné rady on-line pro veřejnost.
Jednání valné hromady uskutečněné 10.6.2020 na Městském úřadě v Plánici