Zápisy

Co je a k čemu je 3K platforma?
Informační záznam z jednání výkonné rady on-line pro veřejnost.
Jednání valné hromady uskutečněné 10.6.2020 na Městském úřadě v Plánici