Turistické cíle – Příroda

Kostel svatého Bartoloměje byl původně farním kostelem pro ves Podolí.
Přírodní rezervace Běleč leží západně od města Švihov.
Zalesněný kopec Doubrava je dominantou severozápadního okolí Klatov.
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) stojí u kostela sv. Vintíře nedaleko studánky s léčivou vodou.
Studánka se nachází u kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic
Na úpatí vrchu Hamižná, který je od roku 1995 přírodní rezervací, je šumavský ochranářský koutek s malou naučnou stezkou.
Území Přírodního parku Kochánov soustřeďuje ve svých hranicích všechny rozsáhlé lesní celky v prostoru Javorná - Čachrov a úsek Otavy od Nového Městečka k Červeným Dvorcům.
Žežulka je jedním z míst, kde se snoubí historie Šumavy a její přírodní krásy.
První písemná zmínka o obci Hnačov je z roku 1411
Hrádecká lípa je památný strom u vsi Hrádek, rostoucí severně od Sušice
Nad osadou Odolenov se po levé straně při putování na Svatobor objeví zajímavá lokalita porostlá jalovci.
Přírodní rezervace leží v údolí pod obcí Zbynice na Sušicku.
Ukázková přírodní zahrada, která je jako jediná k tomuto účelu certifikována v Plzeňském kraji.
Naučná stezka méně známým koutem Pošumaví.
Nedaleko nicovského kostela se nachází kaple Panny Marie nad pramenem nad studánkou s údajně léčivou radioaktivní vodou.
Přírodní park Plánický hřeben byl vyhlášen v roce 1979.
Tříkilometrový vycházkový okruh po Soběšickém háji v nádherném lesním prostředí na samém okraji lamberského panství, kde šlechta pořádala velkolepé hony.
Jeskyni se nachází severozápadně od Strašína, po pravé straně silnice vedoucí ze Strašína do Sušice, na úpatí vrchu Na Palových.
Studánka se též nazývá Strašínský důlek.
Naučná stezka je dlouhá 26 km a je věnována historickým a přírodním zajímavostem ve Švihově a jeho nejbližšího okolí.
Hradiště Prácheň vzniklo jako součást hradské soustavy raně přemyslovských Čech někdy v polovině 10. století.