Kraj řek a jezer

Šumavu dělí hlavní evropské rozvodí. Vody ze svahů Pancíře končí buď v Řezné, která se v Německu vlévá do Dunaje a s ním do Černého moře nebo v Křemelné.  Ta protéká nejprve meandry v horských loukách, později se zařezává do hlubokého údolí a vytváří na Čeňkově Pile, po soutoku se snad nejkrásnější českou řekou – divokou kamenitou Vydrou, dříve zlatonosnou řeku Otavu.

Třetí řekou je Úhlava, tekoucí pod Brčálníkem nejhlubším údolím na Šumavě. V Hamrech ústí do Úhlavy Bílý potok, na jehož horním toku je nejvyšší šumavský vodopád Bílá strž. Vody z Křemelné a Úhlavy nakonec skončí ve Vltavě a v Labi a posléze v Severním moři.

Největším přírodním skvostem na Šumavě jsou jezera ledovcového původu, jediná v České republice. V Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero jsou největší a nejhlubší jezera, jezero Laka je nejvýše položené, ale zároveň nejmenší a nejmělčí z jezer na Šumavě.