Venkov 21. století

Místní akční skupina Pošumaví z.s. ve spolupráci s místními akčními skupinami Železnohorský region a Region Kunětické hory je spoluřešitelem projektu Venkov 21. století. Turisté v Pošumaví zajisté ocení zřízení 10 přístřešků - infopointů, které jsou rozmístěny rovnoměrně po celém území působnosti MAS Pošumaví.

 

Infopoint vybavený solárním panelem a zásuvkami na dobíjení mobilních telefonů najdete v Plánici, v Hrádku, v Tedražicích, na Dobré Vodě u Hartmanic, v Běšinech, v Chanovicích a ve Strašíně. A proč jsou infopointy vybaveny zásuvkami pro dobíjení mobilních telefonů? V každém z nich se nachází QR kód, který lze načíst "chytrým" mobilním telefonem a jeho majitel se okamžitě dozví celou řadu zajímavostí nejen z místa, kde se nachází, ale i co je zajímavého v okolí, kam se vypravit dále. Pokud turista nemá k dispozici zařízení pro čtení QR kódu, jsou v infopointech umístěny vysvětlující tabule, na kterých jsou uvedeny všechny základní informace. 

Pro seznámení části veřejnosti s funkcemi a umístěním infopointů se 16.5.2019 uskutečnila odborná osvětová akce, na které měli zájemci možnost navštívit muzeum Františka Křižíka v Plánici u něhož je infopoint umístěn, kostel v Nicově, na který inopoint odkazuje, muzeum v Hrádku a kostel ve Zdouni u Tedražic a na závěr Chanovice. 

Pokud zrovna nebrouzdáte svým mobilním telefonem po internetu na výletě v Pošumaví, tak si vše můžete prohlédnout TADY.