Střední Pošumaví - mikroregion

Sdružení ve spádovém území Hartmanicka se nachází v okrese Klatovy, jihovýchodně od města Klatov, v západní části Šumavy. Území ohraničují hranice katastrů jednotlivých obcí s celkovou výměrou 323, 9 km2. Krásná krajina, neporušená příroda, bohatství fauny a flóry a slavné historické kořeny, to je společný jmenovatel mikroregionu Střední Pošumaví, který sdružuje dvanáct obcí nacházejících se v Předhůří Šumavy, v pásu táhnoucím se od jihovýchodu k severozápadu mezi městy Sušice a Klatovy

V současné době jsou členy sdružení obce Běšiny, Dlouhou Ves, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek u Sušice, Chlístov, Kolinec, Petrovice u Sušice, Mochtín, Mokrosuky, Týnec, Velhartice a Vrhaveč. 

 Další informace o mikroregionu naleznete zde


Mapa