Prácheňsko z.s.p.o. - mikroregion

Osou tohoto regionu je řeka Otava, přirozeným historickým, kulturním a správním centrem město Horažďovice. Většina území leží při východní hranici okresu Klatovy, který zde sousedí s jihočeskými okresy Prachatice a Strakonice. Na Kasejovicku pak mikroregion zasahuje na území okresu Plzeň-jih, na Strašínsku až k hranicím CHKO a Národního parku Šumava.

Cílem sdružení je usilovat o všeobecný rozvoj regionu a společně realizovat záměry (projekty), které svým rozsahem a dopady zasahují území Prácheňska. Jednou z důležitých os spolupráce je společná propagační činnost a spolupráce s bavorskými zahraničními partnery – městem a okresem Regen. 

Bližší informace o Mikroregionu Prácheňsko naleznete zde


Mapa