Předslav - Obec Předslav

Dominantou obce Předslav je kostel sv. Jakuba Většího založeného kolem roku 1260 v raně gotickém stylu. Z původné stavby se dochoval jen jižní portál, protože kostel byl v 18. století přestavěn do barokní podoby. Roku 1827 v tomto kostele uzavřeli sňatek František Palacký a Tereza Měchurová. V Předslavi se nachází barokní špýchar, empírový statek v čp. 5 a ve staré kovárně je expozice výrobků a nářadí černého řemesla a zemědělského nářadí.

Další informace o obci Předslav naleznete zde.


Mapa