Dlouhá Ves - Annín - Přátelé Mouřence z.s.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili příznivci kostela sv. Mořice u Annína k aktivní činnosti na jeho podporu, k popularizaci tohoto místa a k obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany, obnovy a popularizace tohoto objektu a jeho okolí

Více o spolku naleznete zde

Mapa