Horažďovice - Město Horažďovice

Horažďovice zvané „Perla Otavy“ leží na levém břehu řeky Otavy a žije zde přibližně 5 100 obyvatel. Historické jádro města je turisty obdivovanou městskou památkovou zónou. Okolí je skutečným rájem pro turisty, cykloturisty i vodáky.

Horažďovice byly založeny roku 1279 na místě starší osady, připomínané roku 1251 pod hradem Práchní při obchodní stezce.

Na místě gotické tvrze ze 13. století dnes stojí barokní zámek. Z původního hradu, který byl za Švihovských přestavěn na renesanční zámek, se dochovalo pouze sklepení vytesané do skály a zbytky okrouhlé věže.

Ve většině zámeckých prostor sídlí od roku 1920 městské muzeum. Současné expozice muzea popisuje dějiny Horažďovic od pravěkého osídlení po současnost, expozici doplňuje zajímavá výstava minerálů z okolí. Ve věžních prostorech se každoročně konají různé výstavy.

Mezi nejvýznamnější památky patří kromě zámku také zbytky opevnění města a Červená brána, která je dnes uváděna jako druhá nejstarší v Čechách.

Dominantou náměstí je děkanský kostel sv. Petra a Pavla, který pochází ze 13. století. Poblíž kostela se nachází morový sloup se sochou Panny Marie a v Hradební ulici masné krámy z 18. století. Ve středu města lze nalézt také gotické, renesanční a barokní domy.

Další významnou památkou je klášterní areál s kostelem Panny Marie stojícím na místě kaple sv. Michala ze 13. století. Téměř sto let byl klášter sídlem generální správy kongregace školských sester de Notre Dame pro celé území Čech, která se sem po roce 1989 vrátila zpět.

www.mesto-horazdovice.cz

www.muzeumhd.cz

www.bazen.horazdovice.czMapa