Klatovy - Místní akční skupina Pošumaví z.s.

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. 

Místní akční skupina Pošumaví z.s. za dobu svého působení se podílela na několika projektech týkajících se cestovního ruchu. Posledním z nich je projekt Spolupráce Venkov 21. století s MAS Žleznohorský region a MAS Region Kunětické hory, který byl ukončen v roce 2019.

Bližší informace o MAS Pošumaví jsou k dispozici zde


Mapa