Pozvánka na barokní Pošumaví do Prahy

Dorazíte-li na svých cestách do hlavního města Prahy a bude-li se vám stýskat po Pošumaví, zajděte do Michelské ulice číslo 12 do domu U Zlatého melounu. V přízemí najdete galerii Zastupitelského úřadu Svobodného státu Bavorsko v České republice. Ve čtvrtek 5.9.2019 zde proběhla slavnostní vernisáž výstavy "Hledání stop – znovuobjevení kulturního dědictví v pohraničí“. Za přítomnosti bavorských diplomatů a řešitelů projektu Peregrinus Silva Bohemica, kterými byla Katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, dále Technologický kampus Technické vysoké školy Deggendorf v Freyungu a obecně prospěšná společnost Úhlava o.p.s., měla veřejnost možnost se seznámit s výsledky řešení tohoto projektu.

V rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica byl vytvořen multimediální turistický průvodce podél přeshraničních historických tras v Bavorském lese a na Šumavě, jenž je určen pro poutníky, pěší turisty a nadšené zájemce o historii. Jednotlivé barokní objekty si lze v rámci výstavy prohlédnout ve formě fotografií, videí a 3D modelů. Existující dostupné informace o památkách jsou nově digitálně zpracovány a interpretovány, například jako zobrazení ve 3D modelech nebo rozšířené realitě. Na české straně měla Západočeská univerzita na starosti výstupy týkající se informačních technologií a Úhlava o.p.s. se zabývala přípravou a vydáním tištěné publikace a tématických exkurzí zaměřených na barokní poutní cesty v česko - bavorském příhraničí. 

Právě regionální církevní barokní památky ve 3D modelech v poměru 1:125 jak z Pošumaví tak i z bavorské strany hranice mohou být zajímavými exponáty nejen pro Pražany, ale i jak bylo řečeno pro poutníky, kteří do hlavního města zavítají. Výstava potrvá do konce měsíce září 2019, vstup je volný, takže s její návštěvou neváhejte.

Pokud se vám nepodaří výstavu navštívit a budete mít zájem si modely jak českých, tak i bavorských památek prohlédnout nebo si domluvit jejich zapůjčení, obraťte se na pracovníky Úhlavy o.p.s., kteří vám jistě vyjdou vstříc. Tato netradiční forma propagace Pošumaví a souběžně vydaný multimediální turistický průvodce může být jistě zajímavý i pro podnikatele a obce v regionu. 


Mapa