LIVERUR

O projektu.

LIVERUR je jedním z projektů pro výzkum a vývoj financovaných z evropského programu Horizont 2020 a jeho cílem je analýza obchodních modelů tzv. Living Labs – živých laboratoří v evropských venkovských oblastech. Projektu se účastní 23 partnerů ze 13 zemí, mezi nimi dvě české organizace - pošumavská Úhlava o.p.s a výzkumné sdružení Wirellessinfo. Projekt Liverur je zaměřený na inovativní obchodní modely, které se v současné době vyvíjejí ve venkovských oblastech. Součástí projektu jsou sociálně-ekonomické analýzy k identifikaci, popisu a porovnání rozdílů mezi novým přístupem Living Labs a tradičními přístupy k podnikání.

Co jsou Living Labs?

Obecně Living Labs představují výzkumné metodiky pro různá experimentální řešení s důrazem na vliv skutečných podmínek, praktických požadavků reálného života, zapojení zainteresovaných osob a sdílení znalostí a vědomostí. Living Labs nejsou omezeny ani organizační formou ani rozsahem, zaměřením či počtem účastníků nebo trváním.

Každý Living Lab může být úplně jiný – podstatnými charakteristickými prvky jsou :

  1. zapojení zainteresovaných osob, především koncových uživatelů a jejich vzájemná spolupráce
  2. použití experimentálních přístupů
  3. reflektování požadavků z praxe a reálných podmínek
  4. tvorba a sdílení znalostí a vědomostí

Living Lab Pošumaví.

Společnost Úhlava o.p.s. identifikovala jako jednu z nejpotřebnějších věcí v regionu Pošumaví podporu místních farmářů a dalších výrobců zemědělských produktů, turistického ruchu a dalších lokálních aktivit. Jedna z možností, jak přispět k řešení těchto potřeb, bylo založení místního Living Labu Pošumaví.

Jedním z hlavních cílů nově vzniklého Living Labu je podpora drobných podnikatelů v regionu – farmářů, řemeslníků, podnikatelů v cestovním ruchu, apod. Pro tyto účely začala vznikat nová technologická platforma ve formě internetového portálu nazvaná Regionální speciality, která bude integrovat jak informační podporu regionálním výrobcům a koncovým zákazníkům, tak obchodní model pro realizaci prodeje.

Mezi vedoucí partnery nového Living Labu patří společnost Úhlava o.p.s., která má starosti organizaci této „živé laboratoře“ a správu regionálních informací, společnost Wirelessinfo, která zajišťuje vývoj portálu Regionální speciality a poskytuje potřebné digitální technologie, a dále společnost Šumavaprodukt s.r.o., která umožňuje technické zajištění prodeje. Dalšími partnery Living Labu jsou jednotliví výrobci regionálních produktů, veřejné subjekty i další, pro které je rozvoj venkovského území důležitý.

Symbióza mezi Living Labem Pošumaví a projektem LIVERUR.

Jako jeden z pilotních regionů projektu LIVERUR byl vybrán region Pošumaví. V rámci projektu bude podle projektové metodiky zpracována analýza obchodního modelu Living Lab Pošumaví a provedeno srovnání s obvyklými způsoby prodeje regionálních produktů. Living Lab Pošumaví tak poslouží jako testovací vzorek projektu a současně může využít výsledné analýzy projektu jako zpětnou vazbu pro své další aktivity a rozvoj.

Jeden z výstupů projektu pro Pošumaví 

E-shop, který můžete navštívit, vznikl ve spolupráci firem Úhlava, o.p.s., Šumavaprodukt s.r.o. a Wirellessinfo. Všechny společnosti se dlouhodobě zabývají problematikou lokálních potravin a rozvojem regionu. Pokud byste o nás chtěli vědět ještě více, vstupte do e-shopu a podívejte se do patičky webu, kde najdete podrobnosti o jejich činnosti.

Společným cílem všech tři partnerů je prostřednictvím tohoto portálu nabídnout zákazníkům především v pošumavském regionu kvalitní a čerstvou produkci od místních farmářů, pekařů, včelařů a dalších výrobců potravin. Řídí se opravdu heslem z farmy (pole) až na váš stůl. Potraviny pocházejí od prvovýrobců, se kterými dlouhodobě spolupracují, znají je, ví, jak a kde potraviny vznikají. Objednané zboží přivezou k vám domů přímo ony, čímž mohou zaručit, že i výrobky, které vyžadují chlazení, budou během skladování a dopravy v odpovídajících podmínkách. Vzhledem k tomu, že pozvolna začínají, projekt je stále ještě řešen, rozvozové dny jsou pouze ve čtvrtek a pátek. Nyní zásobují především zákazníky z okresu Klatovy a blízkého okolí, postupně by se měl rozvoz rozšířit i na jižní Plzeňsko a Plzeň. Sortiment  se postupně rozšiřuje, kdyby vám něco chybělo, dejte to vědět na adresu Šumavaproduktu :).

Vstup do e-shopu najdete ZDE.