Poznej venkov

Obecně prospěšná společnost Úhlava dlouhodobě spolupracuje s Úřadem pro výživu, zemědělství a lesnictví Cham (SRN) a v rámci této spolupráce bylo realizována celá řada projektů, které přinesly prospěch jak na české, tak bavorské straně hranice. Převážná většina českých partnerů, kteří se dále podílejí na projektech nebo využívají jejich výstupů pochází z oblasti, kde působí i Turistická oblast Pošumaví z.s. 

Vstupte tedy na stránky, kde je vše podrobně popsáno. Naleznete zde přehled podniků – většinou zemědělských farem a řemeslníků – které nabízejí pro své návštěvníky širokou škálu produktů a také zážitkových aktivit. Můžete u nich ochutnat regionální pokrmy a také si vyzkoušet různé aktivity spojené se životem na venkově (na koni už jste možná někdy jeli, ale už jste někdy například dojili mléko?).

V záložce výukové programy je přehled výukových a zážitkových programů pro školní třídy, skupiny dětí, ale i pro dospělé či seniory.
Na stránce dále naleznete doposud vydané publikace, které se zabývají prodejem ze dvora, zážitkovou turistikou a dalšími aktivitami spojenými se životem na venkově a zemědělstvím. Publikace jsou k dispozici ke stažení v elektronické formě. 

Neváhejte a pokračujte TUDY na stránky Poznej venkov zpravované Úhlavou o.p.s.