Útržky z Pošumaví*&T&*

Útržky z Pošumaví

 

Projekt Útržky z Pošumaví bude koncipován tak, aby turisté byli motivováni navštívit co nejvíce míst v regionu. Bude vydán kupónový sešit formátu A6 o rozsahu cca 40 stran. Jednotlivé kupóny - ústřižky budou vydány v úzké spolupráci s partnery Turistické oblasti Pošumaví z.s.. Kuponové sešity budou k dispozici v informačních centrech, v zapojených ubytovacích a stravovacích zařízeních a i u dalších partnerů, kteří budou spolupracovat na tomto projektu. Předpokládáme, že bude zapojena většina současných partnerů TO Pošumaví z.s., kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2020. U každého kupónu bude krátká informace o zařízení, kde ho může turista uplatnit, na co se kupón vztahuje a v kuponovém sešitu bude i mapka, kde je možno v Pošumaví kupony uplatnit. Kupónové knížky budou rozdávány zdarma. Kupónový sešit bude mít i elektronickou podobu a turisté si ho budou moci stáhnout před svojí cestou a vytisknout. Při uplatnění bude muset mít kupón vždy papírovou podobu pro možnost získání zpětné vazby o návštěvnosti turistů s tímto sešitem. Proto také název projektu Útržky z Pošumaví. Co tedy turista za uplatněný kupón může dostat? Vždy se bude jednat o nějaký drobný benefit či dárek, který si sám navrhne poskytovatel. Může to být sleva na vstupném, drobný suvenýr, káva zdarma k obědu apod. Cílem projektu je nejen udržení turistů v regionu Pošumaví netradiční nabídkou služeb, ale i další zásadní krok - propojení a spolupráce podnikatelů, veřejného sektoru a neziskového sektoru v oblasti cestovního ruchu. Turistovi sešit přinese přehled o poskytovaných službách a atraktivitách v Pošumaví a garantovanou výhodu u každé z uvedených služeb. Partnerům poskytne širokou propagaci, nárůst zájmu o jejich služby, zvýšení znalostí partnerů o sobě navzájem a podpoří jejich vzájemnou spolupráci. Projekt by měl být funkční na konci letošního roku a jeho hlavní využití se předpokládá v roce 2021.

 

Zájemci o zapojení do projektu z řad místních podnikatelů, veřejné správy i neziskovek se mohou obracet na kontakty uvedené na těchto stránkách Turistické oblasti Pošumaví pro další informace do 10.12.2020.