Toulky Pošumavím

Projekt Toulky Pošumavím

 

Projekt Toulky Pošumavím je navržen jako společná akce Turistické oblasti Pošumaví z.s. a televize FILMpro. Jedná se o kompletní výrobu a odvysílání série krátkých dokumentárních magazínů, které budou mapovat území Turistické oblasti Pošumaví z.s. v souvislosti s cestovním ruchem. Kromě představení vlastního území, se v nich objeví i regionální služby v cestovním ruchu a jejich poskytovatelé.

První dva díly se budou týkat všeobecně území TO Pošumaví a kromě obcí budou zmíněni i partneři spolku z řad podnikatelů, kteří mají zaplacený členský příspěvek a budou mít o tuto formu propagace zájem. Financování těchto úvodních dílů bude plně v režii Turistické oblasti Pošumaví z.s.

Další díly se budou týkat jednotlivých podnikatelů, obcí, mikroregionů nebo „miniregionů v mikroregionech“ (např. Chanovicko, Pačejovsko, Strašínsko, Horažďovicko Plánicko, apod.). Na jednu stranu je asi jedno, zda se bude jednat o jednu obec nebo jednoho podnikatele, či se na prezentaci domluví více subjektů. Z logiky věci by bylo ale lepší propagovat více dohromady subjektů, protože právě společná propagace a marketing je základem práce destinace. To znamená například obec a její podnikatelé, více obcí a více podnikatelů nabízející navazující služby (například ubytování, stravování, volnočasové aktivity) apod. Propagace bude formou product placement (nejedná se o reklamní video, ale o televizní pořad, ve kterém bude zakomponována propagace podnikatele či představení obce).

Seriál bude postupně odvysílán regionální televizí FILMpro (na kabelových TV, v IPTV a na internetu po celé ČR). Současná sledovanost vysílání je přes 45 tisíc diváků. Dále bude seriál uložen do archivu televize na YouTube pod názvem Toulky Pošumavím. Objednatelé budou mít objednané díly volně k dispozici pro svoji další propagaci (umístění na své www stránky, sociální sítě atd.). Jeden díl magazínu bude trvat přibližně 5 minut.

Cena jednoho dílu magazínu je dotována jak televizí FILM Pro, tak i Turistickou oblastí Pošumaví z.s. O konečnou cenu se může podělit i více partnerů (např. obec a její podnikatelé podnikatelé). 

Každé natáčení se uskuteční na základě uzavřené objednávky, kde bude vyjádřeno, čeho se bude týkat, kdo objednává a cena. Jednotlivé magazíny budou členové a partneři objednávat u Turistické oblasti Pošumaví, která je zaplatí společnosti FILMpro.

Výkonná rada předpokládá, že v prvním kole bude natočeno cca 15 magazínů, které bude možno podpořit. Po vyčerpání tohoto počtu magazínů (a schválených finančních prostředků) v pořadí podle doručených a schválených objednávek bude projekt vyhodnocen a rozhodnuto o dalším postupu.

Ještě další BONUS televize FILMpro: U obcí a subjektů, se kterými má televize FILMpro uzavřenou Smlouvu o mediální spolupráci, budou objednané díly obsahovat další bonus..

Výkonná rada může v průběhu trvání projektu po dohodě s televizí FILMpro provést změny nebo úpravy jeho realizace.

        Bližší informace o možnostech a podmínkách zapojení do projektu obdržíte na kontaktní adrese Turistické oblasti Pošumaví z.s.