Velhatice - VESA Velhartice, a.s.

VESA Velhartice a.s. se zabývá tvorbou nových kvalitních odrůd brambor, množením sadby brambor, obchodem se sadbovými, konzumními a průmyslovými bramborami a v neposlední řadě poradenstvím pro pěstitele a uživatele brambor. Cílem je tvořit odrůdy brambor s ohledem na potřeby konečného spotřebitele s využitím všech progresivních metod šlechtění včetně důsledné pozitivní a negativní selekce. Brambory se ve VESE šlechtí již od roku 1957. Zdejší české odrůdy se prosazují a jsou úspěšné v rámci celé Evropy.


Mapa