Podávání žádostí o dotaci k cestovnímu ruchu na rok 2024

Na přelomu roku 2023-24 Plzeňský kraj vypisuje opět dotační tituly v souvislosti s cestovním ruchem.

Stejně jako v předchozím období bude možné žádat o prostředky na doprovodnou turistickou infrastrukturu, karavanová stání, rozvoj infocenter a další.

Na portálu Plzeňského kraje najdete vždy výzvy ve kterých je možno žádat v současné době a pak i výzvy připravované, po rozkliknutí lupy se zobrazí i konkrétní údaje a podmínky, komu přesně je dotační titul určen.

Konkrétní informace se pak vždy objevují na tomto odkazu:

https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost