Podávání žádostí k cestovnímu ruchu od 30.1.2023

Na přelomu roku 2022-23 bude Plzeňský kraj vypisovat opět dotační tituly v souvislosti s cestovním ruchem.

Stejně jako v předchozím období bude možné žádat o prostředky na doprovodnou turistickou infrastrukturu.

Pokud máte na svém pozemku místo, kam byste rádi umístili třeba turistické odpočívadlo (samoobslužný bar nebo prodejna výrobků, zázemí proti dešti, vybavení místa pro bezkempování atd.) tak je třeba mít vše připraveno. Doba výzvy bývá max. měsíc a to v případě, že se jedná o objekt podléhající vyjádření stavebního úřadu, nejde stihnout. Proto je třeba si vše k projektu připravit předem, přesně si ujasnit jak má projekt vypadat, čím přispěje k rozvoji turismu - nutná podmínka pro přidělení dotace, jaké jsou v okolí stezky nebo zajímavosti - opět je podmínkou návaznost na stávající infrastrukturu, kterými se turisté a cyklisté na vaše místo dostanou. Nemá smysl, v rámci této výzvy žádat na akce, které nejsou přímo měřitelné - terénní úpravy atd.

Na portálu Plzeňského kraje najdete vždy výzvy ve kterých je možno žádat v současné době a pak i výzvy připravované, po rozkliknutí lupy se zobrazí i konkrétní údaje a podmínky, komu přesně je dotační titul určen.

Konkrétní informace se pak vždy objevují na tomto odkazu:

https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnitituly