Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na 2023

Plánujete aktivity v cestovním ruchu? Pomoct s nimi mohou nedávno vypsané výzvy z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2023. Dotace má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj a týkají se marketingových aktivit a rozvoje infrastruktury. O oba druhy podpory lze žádat do 13. ledna 2023 do 12.00 h. Liší se účel, na který lze pomoc využít i okruh žadatelů.
Dotace na marketingové aktivity
• Žádat o ně mohou krajské nebo oblastní organizace destinačního managementu, případně zastřešující organizace s celorepublikovou působností, které se zabývají tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu.
• Pomoc je určena na komunikační kampaně a aktivity, které zvýší povědomí o České republice, zkvalitní a rozšíří produktovou nabídku, zlepší koordinaci v místě apod.
• Dotace může být maximálně 50 % z celkového rozpočtu akce.
• Akci je nutné realizovat a financovat od konce listopadu 2023.
Dotace na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
• Žádat o ně mohou územně samosprávné celky, mikroregiony, organizace destinačních managementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická informační centra, církve a náboženské společnosti a podnikatelské subjekty.
• Pomoc je určena na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.
• Dotace může být až 50 % z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 milionů Kč.
• Projekt je nutné realizovat do konce listopadu 2023, výstup akce je třeba propagovat.

 

Kompletní informace o výzvách k dotačním titulům z MMR najdete pod tímto odkazem:

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione