Schůze výkonné rady TO Pošumaví

Letos poslední naše setkání: budeme probírat i připravovaný plán aktivit na příští rok, tak prosíme o co největší účast partnerů a členů spolku.

 

Pozvánka na výkonnou radu Turistické oblasti Pošumaví z.s.,

která se koná

dne 7.12.2022 od 14 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu v Plánici

s navrženým následujícím programem:

1. Zahájení a schválení programu, zapisovatele a schvalovatele zápisu

2. Informace o činnosti spolku od valné hromady

3. Informace o stavu aktivit podporovaných z dotace Plzeňského kraje

4. Informace z porady turistických destinací na Krajském úřadě Plzeňského kraje

5. Informace o stavu přípravy strategických dokumentů na rok 2023 a dále

6. Informace o možných aktivitách s partnerskou cestovní kanceláří DCK West, družstvo

7. Informace o přípravě volební valné hromady v prvním čtvrtletí roku 2023

8. Různé

9. Závěr

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení vaší účasti/neúčasti na výkonné radě do 6.12.2022 do 12 hodin na email info@toposumavi.cz nebo telefonní číslo 774411096.

Za Turistickou oblast Pošumaví z.s. vás zve

Ing. Ivo Šašek, CSc

Předseda výkonné rady spolku