IDOS

 IDOS umožňuje vyhledávání informací v jízdních řádech, tedy v plánu dopravy, nikoliv v reálném provozu (dále též jen JŘ), následujících typů doprav:

  • železniční,
  • veřejná linková osobní (dále též jen autobusová doprava),
  • letecká,
  • městská hromadná (dále též jen MHD),
  • některých kombinací výše uvedených typů dopravy.

Je možné si vybrané spoje i koupit přímo v rozhraní IDOS – nebude docházet k žádnému přesměrování na externí prodejní programy.  

Aplikaci IDOS můžete otevřít
ZDE.