Hartmanice - Dobrá Voda – studánka

Studánka se nachází u kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic.Studánka s léčivou vodou, pro kterou si jezdí lidé z širokého okolí.

Pověst:

Podle pověsti studánku objevila kráva domkáře Gerla z Hartmanic. Když byla stará a oslepla, tak ji nechtěl nechat zabít a pustil ji volně do lesa. Kráva došla až na Dobrou Vodu, kde ji u skály svatého Vintíře pod kopyty náhle vytryskl pramen. Voda jí stříkla až do očí a kráva v tu chvíli opět začala vidět, tak se vrátila se domů.

Mapa