Prášily - Březník - kaple sv. Vintíře

V jeskyni ve skále na vrcholu Březníku (1006 m) si v roce 1040 vybudoval benediktinský mnich Vintíř poustevnu a obýval ji až do své smrti v roce 1045. K uctění Vintířovy památky byla u jeskyně postavena dřevěná kaple. Ta byla v 19. století nahrazena kaplí zděnou. V roce 1952 se území stalo součástí vojenského prostoru Dobrá Voda a armáda v 50. letech 20. století kapli odstřelila. Zničena byla i jeskyně. K 31.12.1991 byl vojenský újezd zrušen a celá oblast se stala veřejně přístupnou. Město Hartmanice spolu s bavorským městem Rinchnach v roce 1992 kapli znovu postavilo v původní podobě. Výstavba kaple trvala pouhých 6 týdnů. V rámci obnovené tradiční každoroční pouti byla kaple při slavnostní česko - německé mši nově vysvěcena dně 11. října 1992. Došlo i k úpravě skály nad kaplí, obnoveny byly tesané schody se zábradlím a kříž na vrcholu. Před kaplí se nachází litinový kříž, uvnitř je umístěna socha Panny Marie a kopie původně zde umístěného obrazu sv. Vintíře. Kopii zhotovila výtvarnice Zuzana Jonová. Originál obrazu je v majetku Muzea Šumavy Sušice.

Zdroj: Leták vydaný Římskokatolickou farností Dobrá Voda 


Mapa