Hartmanice - Dolejší Těšov - místní část města

Stejně jako osada Hořejší Těšov vděčí tato ves za svůj vznik těžbě zlata. V pozdějším období se ves stala střediskem velkého zemědělského statku, který se nacházel v místě zdejšího zámku.

Charakteristickým rysem osídlení Hartmanicka byla malá šlechtická sídla, často o jedné nebo dvou vsích, s malým zámkem, či tvrzí uprostřed. Takový byl vedle Dolejšího Těšova i Palvínov, Kundratice, Hořejší Krušec, Loučová, Chlum a další. Tím se zdejší vývoj značně odlišoval od vsí na "Královském". Tam žili Kralováci s výsadami, které jim zdejší podanní mohli jen závidět.

Proslulost obci za první republiky přineslo těšovské žito, vyhledávané pro svoji kvalitu nejen jako žito chlebové, ale i jako osivo. Zejména známé bylo Rümkerovo zimní žito. Z horského prostředí si odnášelo výraznou otužilost vůči povětrnostním vlivům, možným chorobám i vysoké výnosy. Další chloubou tehdejšího těšovského statkáře dr. Rudolfa Zieglera i rodiny Ellederovy bylo simentálské stádo skotu, zejména pak kráva "Prinz", která v roce 1928 dosáhla rekordní republikové mléčné užitkovosti a to 11 738 kg a 407,78 kg tuku. Produkce mléka, másla, sýrů a chov jatečných zvířat charakterizovaly přednosti zdejšího zemědělství. Na konci 18. století tvořila Šumava se svým podhůřím největší oblast zajišťující produkci masa v republice.

Na panství v Dolejším Těšově byla vyšlechtěna odrůda žita jarního (Těšovské jarní žito), kterému byla v roce 1952 přiznána původnost.

Zajímavý byl i osud zdejší menšinové školy. Až do roku 1920. kdy byla v Dolejším Těšově otevřena jedna třída české zemské národní školy, chodila většina českých dětí do zdejší německé obecné školy. Samostatné budovy státní české menšinové školy se obec dočkala až v roce 1923. Za zmínku stojí, že těšovská škola byla první českou školou postavenou po vzniku samostatného Československa na území Sudet. Byla postavena podle projektu, který byl tehdejším ministerstvem veřejných prací uznán jako vzorový pro stavbu menšinových škol. Škola byla uzavřena v září 1938 a znovu otevřena ve školním roce 1945/46. Počet žáků v těšovské škole však neustále klesal, až byla v roce 1978 zrušena. V souvislosti s tímto rozhodnutím byla značným nákladem upravena silnice a most, aby do Těšova mohl pro žáky zajíždět autobus a odvážet je do školy v Hartmanicích. V současné době je budova školy v soukromém vlastnictví a funguje jako penzion.

Pramen: Informační tabule v Dolejším Těšově


Mapa