Hartmanice - Palvínov - místní část města

První zmínky o vsi Palvinov se dochovaly až ze 16. stol, kdy roku 1540 ji Břetislav Švihovský prodal Pavlovi Tomkovi a jeho strýcům Janovi a Václavovi Tomkům z Čejkov Nejspíš právě za Tomků z Čejkov vzniklo v Palvínově ve druhé polovině 16. stol první panské sídlo, jehož podoba není známa. Snad na stejném místě či jeho přestavbou vzniklo v 17. stol. nové sídlo, kdy roku 1672 byla budova popsána jako podsklepená z části hrázděná. Sídlo nebylo nijak významné, jeho majitelé se měnili a literární údaje se o tomto zámku různí. Zámek byl pravděpodobně v držení několika rodů - Koců, Boryňů, Müllerů ad.).

V současné době je zámek v soukromých rukou a je veřejnosti nepřístupný. Noví majitelé však revitalizovali bývalý zámecký park, který k němu přiléhá.

Nejen v parku, ale i v okolí Palvínova a blízkých Vatětic je celá řada památných stromů, které stojí za shlédnutí.

Pramen: Úlovec J., Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Libri, 2004

Mapa