Hartmanice - Švédské hroby - Schwedengrab

Kaplička je obehnána nízkou zídkou. Místu se říká pro pravděpodobný vztah k třicetileté válce švédské hroby.

Poslyšte zajímavost: Vypráví se, že v 17. století se během 30leté války mezi Mouřencem a Palvínovem střetla katolická (rakouská) a protestantská (švédská) vojska. Na obou stranách bylo mnoho mrtvých a zatímco katolíci mohli být pohřbeni na Mouřenci, protestanti byli pohřbeni extra na tomto místě ve společném hrobě. Během josefínských reforem měl být hřbitůvek zrušen a ostatky vojáků uloženy v mouřenecké kostnici. Váleční protivníci se tak mohli po smrti potkat - resp. jejich kosti. Pokud to tak opravdu bylo, je to takový jistý paradox a ironie osudu. Švédský hrob najdete asi 1 km od Mouřence u cesty na Palvínov. V současné době toto památné místo město Hartmanice (na jehož katastru leží) důstojně opravilo.

Mapa