Hartmanice - Kochánov

Kochánov je jedním z kralováckých dvorců, které byly roztroušeny po Šumavě. Nachází se ve výšce 880 metrů nad mořem na úpatí hory Radkov. Nedaleko Kochánova u samoty Sova jsou jedny z posledních umrlčích prken, která se na Šumavě dochovala do dnešních dnů. V této oblasti na Šumavě, kde lidé žili ve dvorech, často ode sebe poměrně hodně vzdálených bylo zvykem stavět tzv. umrlčí prkna. Při cestě z Kochánova na Keply u samoty Sovy se zachovala prkna Anny a Josefa Schreinerových, kteří zemřeli před druhou světovou válkou. Sedláci mívali doma zásoby prken. Pokud někdo z rodiny zemřel, tak se prkno označilo třemi křížky. Zemřelý se položil na prkno a zůstal na něm až do pohřbu. V zimě to mohlo být vzhledem k drsným klimatickým podmínkám a izolovanosti jednotlivých stavení i delší dobu. Po pohřbu se prkno vyzdobilo a vystavilo poblíž stavení.

Podle osady je nazván přírodní park v okolí. Území přírodního parku soustřeďuje ve svých hranicích všechny rozsáhlé lesní celky v prostoru Javorná - Čachrov - až k Otavě, od Nového Městečka k Červeným Dvorcům. V oblasti je horní tok říčky Ostružné po Zahálku u Velhartic a celý tok Volšovky s Kepelským potokem. Na březích všech vodních toků jsou rozsáhlá sejpová pole, zarostlá většinou lužním lesem, s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Střídání lesních ploch, pastvin, lučních porostů a polí vytváří jedinečnou krajinu, která je ideálním místem pro turistiku a rekreaci. Přírodní park Kochánov má rozlohu 81 km2. Byl vyhlášen v roce 1985.


Mapa