Plánice - Kvasetice - místní část města

Kvasetice jsou místní částí města Plánice. Ves Kvasetice je poprvé připomínána v soupisu majetku panství Zelená Hora v roce 1551, kde je její název uváděn ve tvaru Kwaseticze. Jméno Kvasetice vzniklo zřejmě odvozením od vsi lidí Kvasatových. Ves se nachází severovýchodně od Plánice na úpatí vrchu Buzrakov. Menší kopec nad vesnicí je označován jako Maxberg a dochovala se v něm část barokní kontribuční sýpky postavené na základě patentu císaře Josefa II. Podle ustanovení tohoto patentu musel každý poddaný obdělávající půdu po tři následující roky odevzdávat třetinu osiva tak, aby v případě neúrody byla k dispozici zásoba obilí pro setbu. Pod Kvasetice spadá i statek Kratice s tvrzí. Objekt bývalé tvrze na gotických základech byl renesančně přestavěn kolem roku 1580. Při barokní přestavbě bylo pak panské sídlo upraveno na sýpku, která stojí dodnes. Na návsi v Kvaseticích se nachází kaplička sv. Barbory z roku 1886.

Nepomucký cisterciácký klášter, pod který Kvasetice náležely, byl založen roku 1144. Písemností je ale vzhledem k vypálení kláštera kališníky roku 1420 velice málo. Již v první polovině čtrnáctého století však držel klášter na 80 vesnic. Je tedy velice pravděpodobné, že i Kvasetice byly mezi nimi.

V dalších letech patřila ves Kvasetice pod panství Zelenohorské nebo Plánické, jak se střídali majitelé.

V roce 1869 jsou uváděny jako samostatná obec v okrese Klatovy, později v okrese Horažďovice. Mezi léty 1961-1979 náležely Kvasetice pod obec Lovčice a od roku1980 jsou součástí Plánice.

Prameny: Ing. Martin Kříž a Leták města Plánice vydaný AgAkcentem, s.r.o.


Mapa