Plánice - Mlynářovice - místní část města

Mlynářovice jsou místní částí města Plánice. Mlynářovice (dříve i Mlynařovice) postupně od roku 1869 spadaly pod Němčice, Mlýnské Struhadlo, Újezd u Plánice a až od roku 1976 jsou součástí města Plánice. V dávných dobách zde stávala stará zemanská tvrz. K té se váže první písemná zmínka z roku 1362 o sirotcích Vyšemírovi, Heřmanovi a Ješihorovi, jejichž poručíkem byl pan Vilém z Jinína. Tehdy se název vsi psal jako Mlynarziouicz. Název Mlynářovic se vysvětluje jako ves lidí Mlynářových. Kolem roku 1500 vlastnil ves Mikuláš Radek z Radkovic. Vdova po něm, Alžběta z Mokře, statek v roce 1547 prodala příslušníkům rodu Reichenbachů. Ti ho připojili ke svému srbickému panství. V roce 1579 koupil ves, pustou tvrz, krčmu, poplužní dvůr a mlýn Jan Čejka z Olbramovic, který toto zboží připojil k Němčicím. Ve vsi se připomínala tvrz, která zde vznikla zřejmě ve 14. století. V 16. století však po připojení k Srbicím zpustla a později zcela zanikla. V současné době už nejsme ani schopni určit, kde přesně stávala. Lidová tradice ji klade na místo domu čp. 1 či čp. 2.

Zajímavá je i historie mlynářovického mlýna, který byl součástí poplužního dvora už v polovině 16. století. V panském mlýně dlouhá léta žil rod Kalinů, a proto se mu dnes říká mlýn u Kalinů. Zajímavé je, že jméno Kalina je spojováno i s jinými mlýny v kraji.

V roce 1902 bylo v obci 23 čísel popisných, kde žilo 138 obyvatel. Farou i poštou náležela obec pod Němčice. Koncem 19.století zde stával hospodářsky významný dvůr a mlýn. V roce 1990 zde trvale bydlelo 40 lidí a v roce 2004 to bylo 33 lidí.

Zdroj: Ing. Martin Kříž a leták města Plánice k jeho místním částem


Mapa