Plánice - Štipoklasy - místní část města

První písemná zmínka o vsi Štipoklasy je z roku 1558. Ves měla svého ovčáckého mistra a panskou kovárnu. V jižní části vesnice stojí malá obdélná kaplička sv. Anny. Mezi Štipoklasy a Nehodívem se nachází přírodní památka Dolejší dráhy. Jedná se o zbytek bývalých pastvin s chráněnou květenou. Mokřadní ekosystémy s ohroženými druhy rostlin navazují na suchá stanoviště a kamenná moře. Jižně od vsi směrem na Zborovy leží vrch Hrádek, na jehož zalesněném vrcholu jsou pozůstatky památkové chráněného slovanského hradiště z pozdní doby hradištní s dochovanými valy a příkopem. Původní hradiště je však porušeno pozdější stavbou středověkého hrádku. Místo bylo dějištěm románu Prokopa Chocholouška "Dvůr krále Václava" a básně Šebestiána Hněvkovského "Děvín".

Štipoklasy byly do roku 1960 samostatnou obcí, od roku 1961 do roku 1979 spadaly správou pod Lovčice a od roku 1980 jsou správní součástí města Plánice.

Zdroj: leták města Plánice k jeho místním částem, vydal AgAkcent, s.r.o.


Mapa