Plánice - zámek

Panské sídlo, o kterém nacházíme v historických pramenech první zmínku v roce 1584, bylo v Plánici postaveno teprve až v 16. století. Předtím k tomu nebyly podmínky. Cisterciácký řád zde měl jen poplužní dvůr a Švamberkové zde nesídlili. Renesanční tvrz v městečku vznikla zřejmě za Viléma ze Šternberka. Tvrz byla postavena v poplužním dvoře v severní části náměstí. Jak vypadala, bohužel nevíme. Z popisu z roku 1604 je pouze jasné, že měla věž. Během další existence byla stavba často upravována, Martinicové ji nechali počátkem 18. století barokně přestavět. Za Wallisů sloužil zámek jako kanceláře a byty úředníků panství.

Dnes ho tvoří dvoukřídlá patrová budova krytá mansardovou střechou s přístavkem při sever ním křídle. V popisu Zelenohorského panství zmíněného v kapitole Historie města se zachoval popis zařízení panského sídla - jednotlivých pokojů, kuchyně, komor a dalších prostor. Z popisu vybírám: „Svrchní statek na Plánici. V přednějších pokojích: v světnici velké brnění na sedm osob, ručnic dlouhejch pět, krátkejch deset, kliček k ručnicem roztrženejch i dobrých deset, ručnice staré sedlské dvě, hever formanský jeden, forem železnejch cihlářskejch šest a dřevěnejch šest, řemeslného nádobí: náhlavkův devět a vohlaví dvě, nádobí zadní na koně tři, řemeny ke jhom čtyry páry, votěže dvě a dva páry ´powodczu´, šle dvoje, chomouty nové tři...“ Po roce 1945 budovy zámku čp. 1 začalo využívat JZD Úslava a dnes jsou v něm byty.

Zdroj: Ing. Martin Kříž


Mapa