Plánice - Zbyslav – kaple Panny Marie Klatovské

Půl hodiny cesty za Němčicí, blízko vesničky Zbyslavi, malebně věnčené lesy, v krajině, jež od založení Cisterciánského kláštera Pomuckého pod Zelenou Horou, až do jeho zkázy (asi od roku 1150 do roku 1450) byla majetkem tohoto kláštera, jest kaplička se studánkou výborné vody, uznávané lidem za léčivou. Přes léto sídlí v kapličce soška Panny Marie z farního kostela Němčického. Pamatuji, že před 30 lety - nevím, zdali dosud - přenášeli tuto sošku o Mariánském svátku 25. března z Němčického kostela do kapličky ve slavnostním procesí, průvodu družiček a množství věřících z celé rozsáhlé osady, za zvuků hudby, zvonů, zpěvu a třelby z hmoždířů.

Tam zůstala po celé jaro a léto s zpět přestěhována buďto o němčické pouti 15. srpna nebo až o svátku Mariánském - 8. září. Tato soška byla zdobena množstvím stříbrných peněz císaře Leopolda I, Karla VI, císařovny Marie Terezie, císaře Josefa II a jinými ještě a s tímto cenným majetkem zůstávala i v kapličce mnoho let bezpečně, až před 25 lety přišel člověk zloděj a sošku oloupil, vypátrán nebyl...

K založení kapličky u léčivého pramenu váže se následující pověst: V zámku Měcholupech žila nemocná hraběnka, jíž žádný lék nemohl uzdraviti. Někdo jí poradil, aby pila vodu ze Zbyslavské studánky a v této vodě se koupala. Hraběnka dala si ze studánky vodu voziti, používala jí - a uzdravila se. Z vděčnosti k Panně Marii za uzdravení vodou dala prý hraběnka vystavěti u studánky kapličku.

Je-li tato pověst pravdivá, mohla býti zmíněnou hraběnkou jen manželka hraběte Mikuláše z Morzina, který vlastnil Měcholupy v letech 1692 až 1696.

Pramen: Pomahač Vojtěch, Zázračné studánky v okolí Žinkov a Plánice, 1933.


Mapa