Plánice - Zbyslav - místní část města

První písemné zmínky o Zbyslavi pocházejí z roku 1552. Tehdy se ovšem psala jako Zbislaw. Název obce vznikl z osobního jména Zbyslav popřípadě Zbislav či Zbizlay nebo Sbislav.

Území vesnice patřilo původně nepomuckému cisterciáckému klášteru, který spravoval rozsáhlou oblast od Mlázov ke Zdemyslicícm. Během historie pak obec postupně patřila k zelenohorskému panství, němčickému statku a panství Plánice. V roce 1556 získal čtvrtinu zelenohorského panství, ve které se nacházela i ves Zbyslav, Ladislav ze Šternberka. Jeho stejnojmenný syn však špatně hospodařil a musel část vsí včetně Zbyslavi prodat. Na samém počátku 17. století se tak Zbyslav dostala do rukou Jana Čejky z Olbramovic, který vlastnil nedaleké Němčice. V roce 1636 získal Zbyslav, spolu se zadluženým němčickým panstvím Václav Perglár z Perglasu. V roce 1668 došlo k opětovnému připojení Zbyslavi k plánickému panství, neboť němčický statek koupil Maxmilián Valentin hrabě z Martinic. Součástí plánického zboží zůstala Zbyslav i za dalších držitelů Plánice - Wallisů. Koncem 18. století bylo ve Zbyslavi 17 domů. V roce 1900 obec spadala farností a poštou do Němčic. Bylo zde 43 domů, ve kterých žilo 256 obyvatel české národnosti. V roce 1931 zde stálo 44 domů a žilo zde 211 obyvatel. V současné době je v obci evidováno 54 adres.

Ve Zbyslavi se kousek za vsí nachází kaplička nad zázračnou studánkou a zajímavá boží muka, kolem kterých vede cesta ke kapličce. Boží muka jsou ve Zbyslavi jsou v místním regionu architektonicky ojedinělou a historicky cennou sakrální památkou lidového stavitelství. Dobu jejich vzniku je možno jen odhadovat podle zakreslení v historických mapách. Kapličku zasvěcenou Panně Marii pravděpodobně nechala vybudovat koncem 17. století hraběnka Morzinová, manželka císařského komořího Mikuláše Františka z Morzina, vlastníka nedalekých Měcholup, z vděčnosti za uzdravení z nevyléčitelné choroby.

Od roku 1975 je Zbyslav integrovanou místní částí města Plánice.

Součástí Zbyslavi je místní část s názvem Stuchlovna (místní název). Jedná se o osadu dvanácti domů při silnici z Klatov do Plánice. První domy zde vznikly patrně počátkem 19. století. Ačkoliv je Stuchlovna vzdálená asi jeden a půl kilometru od Zbyslavi, přináleží k této vsi. Přímo však sousedí s obcí Vítkovice.

Prameny: Martin Kříž a Leták města Plánice vydaný AgAkcentem s.r.o. v roce 2015


Mapa